Spring over hovedmenu

Daglig bevægelse og adgang til hjælpemidler har nedbragt sygefraværet i Odense Kommune

En dedikeret arbejdsmiljøindsats har fjernet sygefravær som følge af muskel- og skeletbesvær i den centralt placerede del af Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Indsatsen har således ført til en nominering til Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Ergonomi.

I Økonomi & HR-afdelingen i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning har man gennem de seneste seks år sat øget fokus på ergonomi. Formålet har været at øge medarbejdernes trivsel samt forebygge skelet- og muskelbesvær.

Den dedikerede indsats har resulteret i, at medarbejderne i dag tilbydes en række hjælpemidler og løbende får besøg af en ergoterapeut, der kan hjælpe med indretning af arbejdspladsen. Herudover er der fokus på bevægelse i løbet af arbejdsdagen og et godt indeklima.

“Vi lykkes på det her område, fordi vi har en ledelse, der bakker os op. Jeg har aldrig fået et nej, når jeg er kommet med nye ergonomioptimerende forslag - og det gør hele forskellen,” siger Anette Bruun Rasmussen, der er specialist og arbejdsmiljørepræsentant i afdelingen for Økonomi og HR, ÆHF, i Odense Kommune.

For at sikre, at det er de rette investeringer, der laves til de enkelte medarbejdere, er der investeret i et hjælpemiddeldepot, bestående af ergonomisk udstyr, som medarbejderne kan teste for at se, om det kan gavne dem i hverdagen. Hvis det er tilfældet, bliver der investeret i hjælpemidlet.

Den omfattende ergonomiske indsats har blandt andet bidraget til, at der i flere år ikke har været nogen sygemeldinger grundet skelet- og muskelbesvær i afdelingen.

Tilbud om 1:1 kopi af setup til hjemmearbejde
Listen over konkrete tiltag er lang. Blandt andet kan det fremhæves, at der på kvartalsbasis er besøg i afdelingen af en ergoterapeut, som rådgiver medarbejderne, der ønsker en gennemgang af deres arbejdsplads og udstyr. Derudover er der løbende skærmbrillerunder, en massagestol og en kontorcykel.

“Forståelsen for, at ergonomi også bør være et fokus i hjemmet, er også værd at fremhæve. Især at vi kan få en fuld udstyrspakke på hjemmekontoret er virkelig flot, da det ikke er mange steder, det er muligt,” siger Anette Bruun Rasmussen.

Hun håber, at ergonomiindsatsen i afdelingen tjener som inspiration til resten af kommunens forvaltninger, men slår samtidig fast, at det kræver et samarbejde mellem både ledelse og medarbejdere at få tiltagene implementeret og vedligeholdt.

Stor ros fra Arbejdsmiljørådet
Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning har med en bred pallette af tiltag over for ergonomiske udfordringer taget livtag med de udfordringer, der er ved kontorarbejde, og det er værd at fremhæve, mener Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet.

”Gennem en stærk og vedholdende indsats på ergonomiområdet har forvaltningen formået at optimere hverdagen for medarbejderne i afdelingen. Resultatet er øget trivsel og færre sygemeldinger, som er skabt på baggrund af godt samarbejde og fokus på arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere. Dedikationen for at sikre medarbejdernes arbejdsglæde i hverdagen skinner virkelig igennem,” siger hun.

Om Økonomi og HR, ÆHF, Odense Kommune
Økonomi og HR i Odense Kommune arbejder med økonomistyring, der understøtter de bevægelser og mål, der besluttes i Ældre- og Handicapforvaltningen, samt opgaver inden for HR, løn og arbejdsmiljø. Afdelingen er en administrativ enhed, som understøtter hele forvaltningen.

 • Nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Ergonomi
 • Adresse: Ørbækvej 100B, 5220 Odense SØ
 • Kontakt: Jeanette Andreasen, Stabschef for Økonomi og HR, T: 21441176, M: jij@odense.dk

 

Nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2023

Arbejdsulykker

 • G.S.V Materieludlejning A/S
 • NCC Industry A/S Råstoffer
 • Skolen for klinikassistenter og tandplejere (Københavns Universitet)

Psykisk arbejdsmiljø

 • Arla Foods Amba, Inbound Logistics
 • Ishøj Jobcenter - Center for Beskæftigelse og Erhverv
 • Jordemodercentret under Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Slagelse Sygehus

Kemi og vådt arbejde

 • Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital
 • Coop Danmark
 • Molslinjen A/S

Ergonomi

 • Dagplejen Vejle Kommune
 • Roskilde Kommunes dagtilbudsområde
 • Økonomi og HR, ÆHF, Odense Kommune