Spring over hovedmenu

Privatlivspolitik

I Arbejdsmiljørådet behandler, opbevarer og videregiver vi dine personlige oplysninger efter de gældende regler og anbefalinger. Administrativt og organisatorisk er Arbejdsmiljørådet tilknyttet Arbejdstilsynet. Vi følger derfor de retningslinjer, Arbejdstilsynet har udarbejdet og følger.

Sådan behandler vi personoplysninger

Vi behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen - også kaldet GDPR eller Persondataforordningen. Vi følger sikkerhedsstandarden ISO27001 og anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed.

Behandlingsgrundlag

Vores hjemmel til at behandle dine oplysninger er det samtykke, som du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Se afsnittet nedenfor.

Sådan opbevarer vi personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Hvis andre opbevarer oplysninger om dig på vegne af Arbejdsmiljørådet, bliver disse opbevaret i et sikkert servernetværk.

Hvis vi videregiver personoplysninger

Arbejdsmiljørådet videregiver i nogle tilfælde personoplysninger. Det kan fx være til databehandlere, som hjælper os med konkrete opgaver. I de tilfælde har vi indgået aftaler om behandling af data for at sikre, at den enkelte databehandler bl.a. har forpligtet sig til at opfylde sikkerhedskravene i databeskyttelsesforordningen.
Databehandleren er også forpligtet til at tilbagelevere eller slette alle personoplysninger, når den pågældende opgave for os er afsluttet. Det sikrer, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere personer, der har indgået i opgaven.

Andre gange er vi forpligtet til at videregive personoplysninger til andre – det kan fx være til andre myndigheder. I så fald sikrer vi, at vi videregiver oplysningerne på en sikker måde.

Cookies

Nå du besøger arbejdsmiljøprisen.dk, bliver der lagt en cookie, der er en lille tekstfil, som kan genkende din computer og gemme oplysninger om din færden på hjemmesiden. Cookies er ikke farlige for din computer, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Læs mere om cookies

Abonnement på nyhedsbrev

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev? Læs mere om, hvordan vi behandler din mailadresse.

Personoplysninger ved nyhedsbrev

Oplysningspligt

Vi har pligt til at oplyse dig om,

  • at vi behandler oplysninger om dig
  • hvad formålet er med behandlingen
  • hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig
  • hvordan vi opbevarer oplysningerne
  • om vi eventuelt giver oplysningerne videre til andre
  • hvilke rettigheder du har i forbindelse med registreringen.

Du har ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Det kan fx være,

  • hvad oplysningerne skal bruges til
  • hvem modtagerne af oplysningerne er

Du har også ret til at få rettet eventuelt forkerte oplysninger og i sjældne tilfælde til at få slettet de oplysninger, vi har om dig. Du her endvidere ret til anmode om begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelser mod behandling.

Hvis du har spørgsmål

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via brev til Arbejdsmiljørådet Att. Arbejdsmiljørådets sekretariat, Landskronagade 33, 2100 København Ø, på telefon 70 8517 eller pr. mail post@amr.dk.

Du har også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO). Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til.

Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:
På mail: dpo@bm.dk eller ringer på telefon: 72 20 50 00 (bed om at tale med DPO’en). Du kan også skrive til Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver.”

Du kan klage

Hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen og dine rettigheder

www.at.dk/om-os/om-hjemmesiden/om-gdpr/

www.datatilsynet.dk