Spring over hovedmenu

Coops arbejde med udfasning af farlig kemi udløser en nominering til Arbejdsmiljøprisen

Efter en grundig screening af rengøringsprocesserne kan færre og mindre skadelige rengøringsprodukter udrulles i Coop Danmarks mange dagligvarebutikker. Indsatsen, der blandt andet tager hensyn til unge medarbejdere, er nu nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2023.

Butikslokaler, slagtere, deli’er og bagere skal hver dag rengøres i cirka 1000 danske Coop-butikker landet over. For at forbedre arbejdsmiljøet og mindske risikoen for udsættelsen for skadelige stoffer, skifter virksomheden nu til færre og mere milde kemiske produkter.

De nye, strømlinede retningslinjer blev ansporet af hovedarbejdsmiljøudvalget og skal fremover sikre, at medarbejderne ikke risikerer at anvende potentielt skadelige kemikalier. Netop derfor er Coop Danmark blevet nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Kemi & vådt arbejde.

“Projektet er bredt funderet i Coop. Arbejdsmiljøafdelingen, indkøbsafdelingen og fagchefer rundt i landets kæder har sat sig sammen for at finde én leverandør af nye kemiprodukter, der er så milde som muligt, men stadig lever op til kravene for hygiejne,” siger Kenneth Sønberg, Arbejdsmiljøchef i HR udvikling hos Coop Danmark. Han fortsætter:

“Næste skridt i processen er at få det ud at leve i butikkerne. Vi stiller samme krav til både eksterne rengøringsfirmaer og til vores egne medarbejdere – de skal bruge de samme produkter for at gøre det enkelt for alle.”

Risikovurderinger af hensyn til unge under 18 år
Nogle kemiprodukter må ikke bruges af gravide eller unge under 18 år. Som en del af den omfattende screening af rengøringsprocesserne, vil der fremover være helt tydelig kommunikation til butikkerne om, hvilke produkter de unge medarbejdere må benytte. Det indebærer blandt andet plakater og instruktionsvideoer.

Arbejdsmiljørådet roser omfangsrig indsats
Arbejdsmiljørådets formand, Christina Lage, anerkender den omfangsrige indsats, Coop Danmark har igangsat i forbindelse med rengøringsprocesserne og kommunikationen til de unge medarbejdere landet over.

“Coop har gjort en ihærdig indsats for at skabe et sundere arbejdsmiljø og mindske risici for medarbejderne. Hele organisationen har samarbejdet om at gøre processerne mere simple og sikre en tydelig kommunikation til de mange unge ansatte om sikker anvendelse af kemiske produkter i arbejdet. Dét skal de have ros for,” siger Cristina Lage.

Om Coop Danmark
Coop Danmark er en dansk detailhandelsvirksomhed inden for dagligvarebranchen med omtrent 1000 butikker landet over og cirka 40.000 ansatte. Coop Danmark er ejet af Coop Amba, en dansk andelsforening med 1,9 mio. danske forbrugere som medlemmer og dermed medejere.

 • Nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Kemi & vådt arbejde

Nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2023

Arbejdsulykker

 • G.S.V Materieludlejning A/S
 • NCC Industry A/S Råstoffer
 • Skolen for klinikassistenter og tandplejere (Københavns Universitet)

Psykisk arbejdsmiljø

 • Arla Foods Amba, Inbound Logistics
 • Ishøj Jobcenter - Center for Beskæftigelse og Erhverv
 • Jordemodercentret under Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Slagelse Sygehus

Kemi og vådt arbejde

 • Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital
 • Coop Danmark
 • Molslinjen A/S

Ergonomi

 • Dagplejen Vejle Kommune
 • Roskilde Kommunes dagtilbudsområde
 • Økonomi og HR, ÆHF, Odense Kommune