Spring over hovedmenu

Molslinjen mindsker partikelforurening på vogndækket til glæde for medarbejdere og sikrer nominering til Arbejdsmiljøprisen

En markant reducering i mængden af udstødningspartikler ved lastning og losning af dieselkøretøjer har resulteret i et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejdere ikke længere skal bekymre sig om mængden af partikelforurening i hverdagen. Derfor er Molslinjen A/S nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2023.

Flere gange dagligt fragter færgen M/F Hammershus passagerer såvel som lastvogne, personbiler, landbrugsmaskiner, motorcykler og andet gods mellem Køge-Rønne og Rønne-Sassnitz. Det betyder, at der dagligt skal lastes og losses med dieselkøretøjer på færgens lukkede vogndæk.

I 2022 fik arbejdsmiljøet på vogndækket en skibsassistent til at sætte spørgsmålstegn ved luftkvaliteten og niveauet af skadelige stoffer i luften ved lastning og losning. Det resulterede i en resolut og konkret handlingsplan fra skibsledelsen med en ambition om at fastslå omfanget af problemet og finde løsninger herpå.

“Jeg tog straks fat i ledelsen og mødte opbakning til at undersøge sagen nærmere. Under kyndig vejledning fra arbejdsmiljørådgiverne hos JobLife lokaliserede vi på kort tid årsagen til partikelforureningen. Dernæst iværksatte vi en række tiltag for at reducere mængden,” siger skibskaptajn Jacob Schødt Larsen. Han fortsætter:

“Vi er enormt stolte over nomineringen og skulderklappet, den repræsenterer, men vigtigst af alt er jeg glad for, at vi har skabt et sundere arbejdsmiljø for vores medarbejdere.”

Underleverandører involveret i nye tiltag
Den konkrete handlingsplan omfattede blandt andet en grundig gennemgang af ventilationssystemet og dertilhørende opdatering af drift og vedligehold samt ny procedure ved håndtering af køletrailere, der skal tilsluttes strøm om bord.

Slutteligt blev der stillet krav til underleverandører om at sikre, at terminaltraktorerne, der laster og losser trailere, er forsynet med partikelfiltre.

De mange tiltag og resolutte handlinger fra ledelsen betyder, at der til stor begejstring kunne konstateres en meget lav koncentration af dieselpartikler ved seneste måling – langt under den tilladte grænse.

Ros fra Arbejdsmiljørådet
Molslinjens arbejde for at reducere partikelforureningen er anerkendelsesværdig, mener Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet.

“Med en stærk indsats og stor opbakning fra ledelsen har virksomheden skabt et markant forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne og fjernet et sundhedsskadeligt element fra deres hverdag, og det fortjener ros,” siger hun.

Om Molslinjen A/S
Molslinjen A/S er en større virksomhed inden for branchen: Sø- og kysttransport af passagerer. Molslinjen har 810 årsværk pr. november 2022. Selve indsatsen blev udført på færgen M/F Hammershus, der blot er én af færgerne under Molslinjen a/s.

M/F Hammershus fragter passagerer og forskellige køretøjer (Herunder, lastvogne, personbiler, landbrugsmaskiner, motorcykler med mere) mellem Køge-Rønne og Rønne-Sassnitz.

 • Nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Kemi og vådt arbejde
 • Adresse: Færgevej 7A, 8000 Aarhus C
 • Kontakt: Jacob Schødt Larsen, Kaptajn, T: 21 21 44 73, M: jas@molslinjen.dk

Nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2023

Arbejdsulykker

 • G.S.V Materieludlejning A/S
 • NCC Industry A/S Råstoffer
 • Skolen for klinikassistenter og tandplejere (Københavns Universitet)

Psykisk arbejdsmiljø

 • Arla Foods Amba, Inbound Logistics
 • Ishøj Jobcenter - Center for Beskæftigelse og Erhverv
 • Jordemodercentret under Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Slagelse Sygehus

Kemi og vådt arbejde

 • Afdeling for Plastikkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital
 • Coop Danmark
 • Molslinjen A/S

Ergonomi

 • Dagplejen Vejle Kommune
 • Roskilde Kommunes dagtilbudsområde
 • Økonomi og HR, ÆHF, Odense Kommune